המשפט האזרחי מובדל מהמשפט הפלילי ובהגדרתו בא לידי ביטוי בשני נושאים עיקריים – הגשת תביעות מסוגים שונים (כספיות, צווים וכו’) וכן רכישת זכויות (רישום מקרקעין, רישום פטנטים, הצהרות גיל וכו’).

נהוג לחלק את המשפט האזרחי למשפט אזרחי “פרטי” ולמשפט אזרחי “מסחרי”. המשפט האזרחי הפרטי כולל בתוכו בעיקר תביעות חוזיות ונזיקיות בין פרטים לבין עצמם. ואילו המשפט המסחרי כולל בתוכו בעיקר תביעות מול בנקים, עיסוק בהמחאות וכן עניינים שונים הקשורים לתאגידים.

עיסוק במשפט אזרחי (אם כי כמובן שגם במשפט הפלילי), כולל בתוכו מתן דגש לפרטים הקטנים, שהרי ידוע כי “אלוהים נמצא בפרטים הקטנים” שכן אותם פרטים הם אלו שיכולים לעשות את ההבדל בין הפסד לבין ניצחון.

משרדנו מייצג תובעים ונתבעים בתחומים שונים של המשפט האזרחי וכן מתמחה בכל סוגי רישום הזכויות אצל הרשויות השונות.