חסינות המדינה מתביעה באחריות שילוחית בגין החלטות שיפוטיות רשלניות

סעיף 8 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] קובע כי כל שופט או מי שעוסק בתפקיד שיפוטי, יהיה חסין מכל תביעה בגין עוולה שביצע במסגרת תפקידו השיפוטי: "8. אדם שהוא גופו בית משפט או בית דין או אחד מחבריהם, או שהוא ממלא כדין חובותיו של אדם כאמור, וכל אדם אחר המבצע פעולות שיפוט, לרבות בורר – לא תוגש נגדו תובענה על עוולה

כריכת מזונות ילדים בבית הדין הרבני

בתאריך 22.09.19 הוכרע (לפחות בשלב הזה) בבית המשפט העליון במסגרת תיק בע"מ 7628/17 ויכוח פסיקתי שנמשך זה יובל שנים בשאלה האם ניתן או לא ניתן לכרוך את נושא מזונות ילדים בבית הדין הרבני במסגרת תביעה לגירושין. השאלה מתחילה בחוק עצמו. סעיף 3 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) שנחקק בשנת 1953 קובע כך: "הוגשה לבית דין רבני תביעת גירושין