מערכת ההוצאה לפועל משמשת בין היתר כזרוע הביצועית של מערכת בתי המשפט. מערכת זו נועדה לממש פסקי דין של כל ערכאות השיפוט, אם בגביית כספים ואם בביצוע פעולות אחרות שנקבעו בפסקי הדין.
בנוסף, ניתן לממש גם מסמכים משפטיים שאינם פסקי דין כגון שטרי משכון, משכנתה, שטרות ושיקים.
אחד מתיקוני החקיקה החשובים ביותר הוא תיקון סעיף 24 לחוק ההוצאה לפועל. תיקון זה מאפשר להגיש תביעות מסוגים מסוימים (כגון תביעות המבוססות על הפרת חוזה) עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות ללשכת ההוצאה לפועל.
בבואו לממש חיוב, מביא מנגנון ההוצאה לפועל את הזוכה כבעל העדיפות, אך עם זאת, אין המשמעות היא כי המנגנון יתעלם לחלוטין ממצבו הכלכלי של החייב.
בלשכת ההוצאה לפועל ישנם מספר בעלי תפקיד. בעל התפקיד העיקרי הוא ראש ההוצאה לפועל. מדובר באדם המשמש גם כשופט או רשם בבית משפט שלום. בכובעו כראש ההוצאה לפועל, הוקנו לו בחוק מספר סמכויות שיפוטיות ומנהליות.
אחת הסמכויות העיקריות של ראש ההוצאה לפועל היא לדון בטענת “פרעתי”. מדובר בטענה של החייב במסגרתה טוען החייב כי הוא מילא אחר פסק הדין (למשל שילם את חובו לזוכה) או כי אינו חייב עוד למלא את פסק הדין (למשל טענה לפיה פסק הדין התיישן).
כאשר מדובר בשטר כגון שיק, במידה והחייב סבור כי אין עליו חובה לשלם את האמור בשטר (למשל מכיוון שהחייב לא קיבל כל תמורה בגין השטר), אזי עליו להגיש התנגדות לביצוע שטר בה יפרט את טענותיו.
משרדנו מייצג הן זוכים והן חייבים מול לשכת ההוצאה לפועל. בנושא ייצוג זוכים, מתמחה משרדנו בכינוס נכסים, עיקול מיטלטלין ומקרקעין, מימוש משכנתה ומשכון ועוד.
בייצוג חייבים, מתמחה משרדנו בניהול מו”מ מול זוכים, ניהול תיקי התנגדויות, הכנת הצעות להסדר נושים, הגשת בקשה לפשיטת רגל וייצוג חייבים מוגבלי אמצעים.