בתאריך 22.09.19 הוכרע (לפחות בשלב הזה) בבית המשפט העליון במסגרת תיק בע"מ 7628/17 ויכוח פסיקתי שנמשך זה יובל שנים בשאלה האם ניתן או לא ניתן לכרוך את נושא מזונות ילדים בבית הדין הרבני במסגרת תביעה לגירושין. השאלה מתחילה בחוק עצמו. סעיף 3 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) שנחקק בשנת 1953 קובע כך: "הוגשה לבית דין רבני תביעת גירושין