התמחויות המשרד
שי זוהר, עורכי דין
   

משפט מנהלי

ישנם סוגי הליכים כנגד מוסדות המדינה השונים אותם ניתן לפתוח רק בבתי משפט המיועדים לכך.

המשותף להליכים אלו הוא שבכולם מדובר בתקיפת החלטה שלטונית או מוסדית בבית המשפט במטרה לבטל או לשנות החלטה זו.

אין מדובר בתביעה כספית חוזית או נזיקית "רגילה" כנגד אותם מוסדות שלטוניים, שאז יש לפתוח את ההליך בבית משפט "רגיל" (שלום או מחוזי) בדומה לתביעות אחרות מאותו סוג.

הערכאה המוכרת יותר של הליכים מסוג זה היא "בג"צ", שם נדונו בעבר כל העתירות כנגד אותם גופים שלטוניים. כיום עקב העומס, בג"צ דן בעיקר בנושאי זכויות אדם ובמקביל הוקם "בית משפט לעניינים מנהליים" המתמחה בסוגים שונים של עתירות וערעורים כנגד הרשויות.

בית המשפט לעניינים מנהליים הוא למעשה בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים הדן בעניינים השונים בהתאם לתחום השיפוט של אותה רשות בה ניתנה ההחלטה כנגדה נפתח ההליך.

בסמכויות בית המשפט המנהלי לדון בעתירות כנגד החלטות רשויות מקומיות בענייני ארנונה, חינוך וכד', בענייני תכנון ובניה, בענייני מכרזים ציבוריים, בענייני היתרים, רישיונות ועוד.

כמו כן ניתן להגיש ערעור על ועדות ערר בנושאים מגוונים כגון ארנונה, איכות הסביבה ורישיונות נהיגה.

על אף שככלל לא ניתן להגיש תובענות כספיות בבית המשפט לעניינים מנהליים, ישנם מספר מצומצם של תביעות כספיות (הידועות בשם תובענות מנהליות) שאכן ניתן להגיש, כדוגמת תביעות פיצויים בגין מכרז ציבורי ותביעה ייצוגית נגד רשות.

משרדנו מייצג תובעים ונתבעים בכל תחומי המשפט המנהלי. בין היתר בענייני ארנונה, תכנון ובניה, רישיונות ומכרזים ציבוריים.

   
משפט אזרחי
משפט מנהלי
דיני משפחה וירושה
דיני נזיקין
הוצאה לפועל
דיני עבודה
המשפט הפלילי
ארנונה כללית
דיני התכנון והבניה
קניין רוחני
138 Jabotinski St, Ramat-Gan, 52602
Tel:03-7511955 OR 054-6680699, Fax: 1533-7511955 OR 050-8973705
רחוב ז'בוטינסקי 138, רמת גן, 52602
טלפון:03-7511955 או 054-6680699, פקס: 1533-7511955 או: 050-8973705
Shay Zohar, Adv
שי זוהר, עו"ד