התמחויות המשרד
שי זוהר, עורכי דין
   

ארנונה כללית

רשויות מקומיות מטילות תשלומי חובה הנושאים שמות שונים: אגרה, היטל, ארנונה, דמי השתתפות ועוד. הפסיקה נחלקה בשאלה האם ארנונה נחשבת מס אם לאו ובמשך השנים הובעו מספר דעות בעניין זה.

כיום קיימות שתי דרכים לגביית ארנונה על ידי העירייה. האחת, גבייה בדרך של תפיסת ומכירת מטלטלי הנישום והטלת עיקולים מנהליים. השניה, הגשת תביעה משפטית כנגד הנישום.

לעיתים נגבית ארנונה ביתר ובמקרה זה יש לתבוע את השבתה. לדוגמא, כלל הוא כי העירייה חייבת להשיב לאזרח מיסים ששולמו ביתר מחמת אילוץ. לעומת זאת, נקבע כי לא ניתן לתבוע השבת ארנונה ששולמה ביתר כאשר מדובר בטעות לעניין גודל הנכס.

דיני הארנונה מטילים את הארנונה על ששה מיני נישומים: המחזיק והמשתמש בפועל בנכס, המחזיק אשר לא משתמש בנכס, מי שחדל להחזיק בנכס וטרם מסר הודעה על כך לעירייה, משכיר של נכס לתקופה הקצרה משנה, אדם המתגורר בבית מלון וכן דייר משנה.

הארנונה מוטלת על נכס בהתאם לסוג הנכס: בניין, אדמה חקלאית, קרקע תפוסה וכדומה. החוק קובע גם סוגי מקרקעין עליהם לא ניתן להטיל ארנונה.

ניתן להגיש בקשה לפטורים והנחות מארנונה מנימוקים שונים כדוגמא: פטור לבניין שנהרס או שניזק, פטור למוסדות דת, לאגודת צדקה ולמוסד חינוכי, פטורים והנחות לחיילים נפגעי מלחמה ושוטרים, הנחות לנכים, לפנסיונרים, לעולים, לבעלי הכנסה נמוכה, להורים יחידים ועוד.

כמו כן ניתן להגיש בקשה להנחה לבעלים בגין בניין חדש, בניין ריק וכן הנחה לבניין תעשייה ולעוסקים זעירים.

משרדנו מייצג נישומים מול עיריות וכן נישומים בועדות ערר. לעיתים מחלוקות בענייני ארנונה יכול וידונו בפני בית משפט.

   
משפט אזרחי
משפט מנהלי
דיני משפחה וירושה
דיני נזיקין
הוצאה לפועל
דיני עבודה
המשפט הפלילי
ארנונה כללית
דיני התכנון והבניה
קניין רוחני
138 Jabotinski St, Ramat-Gan, 52602
Tel:03-7511955 OR 054-6680699, Fax: 1533-7511955 OR 050-8973705
רחוב ז'בוטינסקי 138, רמת גן, 52602
טלפון:03-7511955 או 054-6680699, פקס: 1533-7511955 או: 050-8973705
Shay Zohar, Adv
שי זוהר, עו"ד